Нов Електроди EUROTROD BN18 Преглед отблизо

Базични Електроди EUROTROD BN18

BN 18 A 5.1:E 7018.1 H4

2,5 x 350мм/ 4,4кг

3,2 x 350мм / 4,3кг

4,0 x 450мм/ 5,5кг