Волфрамов електрод WL златен Преглед отблизо

Волфрамов електрод златен WL

Волфрамови електроди, съдържащи лантанов диоксид. Лантановите електроди са универсални и могат да работят, както на постоянен, така и на променлив ток.

Основно се използват при заваряване на нелегирани и високолегирани стомани, алуминий, титан, никел мед и магнезиеви сплави.

Повече детайли

Повече информация

диаметър / 1.6 / 2.0 / 2.4 / 3.2 mm

дължина 175мм